AM Landskab – dat ben ik; Anne-Mette Andersen! Half Deens, half Nederlands. Althans, zo voel ik me. Formeel ben ik Deens en dat schijnt als een rode draad door mijn werk te lopen. Ik werk al mijn hele loopbaan aan het succesvol verweven van strategie, participatie en ontwerp voor een natuurinclusieve, stedelijke leefomgeving. Ik begon als ontwerper en daarna projectleider bij gerenommeerde bureaus voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Sinds 2012 heb ik mijn eigen bureau AM Landskab. Ik werk als adviseur voor proces, participatie en stedenbouwkundige- en landschapsplannen voor projectontwikkelaars en overheden.  

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling en in elk plan en project werk ik aan waarde creëren op de ‘5 P’s’ tegelijk: People, Planet, Profit, Place, Public. Tot nu toe met veel succes, wat denk ik te danken is aan de combinatie van strategie, participatie en ontwerp.