5 P's AM Landskab People Planet Profit Place Public 2021

Anne-Mette Andersen werkt in de gebiedsontwikkeling als adviseur voor overheden en projectontwikkelaars of als inhoudelijke projectmanager. ’Mijn overtuiging is dat succesvolle gebiedsontwikkeling om evenwicht gaat. Evenwicht houden tussen kaders scheppen en – letterlijk of figuurlijk – vrije ruimte geven. Kaders waar mensen en partijen zich aan verbinden om de gewenste kwaliteit te bereiken en vrije ruimte om onvoorziene, kansrijke ontwikkelingen gaandeweg op te kunnen nemen.’

AM Landskab verzorgt visies, conceptplannen en openbare ruimte ontwerpen waar dat evenwicht ten grondslag ligt en voor waardecreatie op meerdere vlakken tegelijk zorgt.

 

Brede waardecreatie door gebiedsontwikkeling.
Hoe doe je dat?
Dat is regelmatig de vraag van overheden, initiatiefnemers en projectontwikkelaars. Je kunt immers maar één keer het geld uitgeven.
Iedereen wil dat de nieuwe situatie aan alle kanten beter wordt.
AM Landskab heeft een tool ontwikkeld voor het bepalen en bereiken van waardecreatie op meerdere vlakken tegelijk.  De 5 P’s. People, Planet, Profit, Place en Public. Ondertussen al toegepast in menige discussie binnen gemeentelijke organisaties, besturen, initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

 

 Onderschrift

People, Planet, Profit (mensen, planeet, winst) is een bekend rijtje van John Elkington, die overgenomen is binnen duurzame ontwikkeling.
Hieraan hebben we vanzelfsprekend Place (plek) toegevoegd, omdat we zien hoezeer de juiste ontwikkeling op de juiste plek het succes bepaalt.
De P van Public (publiek) is belangrijk om dilemma’s bespreekbaar te maken. We ervaren namelijk bij AM Landskab, dat bij aanvang van een proces de waarden van de individuele mens vaak haaks lijken te staan op de publieke waarden. Terwijl je juist iets wilt ontwikkelen dat zowel de individuele als publieke belang dient.

 

AM Landskab debatteert met uiteenlopende vakgroepen verspreid over het land over een rijkere afweging van belangen bij gebiedsontwikkeling. Voorbeeld van blog over het thema van Anne-Mette Andersen:

Gebiedsontwikkeling – wat hebben WIJ eraan? 
Inkijk in twee bijeenkomsten: ‘Samenspel gemeente en maatschappelijk initiatief’ en ‘Maatschappelijke meerwaarde als basis voor gebiedsontwikkeling’.

 

Wil je weten hoe jij (of je organisatie) de 5 P’s kan toepassen in jullie situatie?
Neem contact op, dan kijken we hoe AM Landskab kan ondersteunen.

Input vanuit een Deense gemeente behoort tot de mogelijkheden. Deense gemeenten zijn van oudsher zelf de gebiedsontwikkelaar, dat geeft een andere werkwijze die juist anno nu heel toepasbaar is in Nederland!