Placemaking gebiedsontwikkeling ruimtelijke ordening vinex leidsche rijn Meet the Locals LRCentrum
‘Meet the Locals LRCentrum’ heeft zijn naam eer aan gedaan. Maar liefst 250 ‘locals’ uit de wijken Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn kwamen bij elkaar op het eerste plein, Het Berlijnplein, van Leidsche Rijn centrum voor de feestelijke opening. Dat was het resultaat van acht weken lang alles uit de kast halen, ‘creatief met ambtenaren’ en enorme steun van de wijk.

Berlijnplein – wat is dat?

‘Waar ligt dat Berlijn plein??’ was steevast het antwoord, toen ik met CharlyWerkt!@ voorafgaand aan de opening, de wijken introk om input van bewoners op te halen. Welgeteld 3 personen hadden er ooit van gehoord en wist ongeveer waar het plein lag. Toch hebben uiteindelijk 150 bewoners gereageerd op ons verzoek om foto, tekst of een 60 seconden film op te sturen voor het plein.

Thuisgevoel door persoonlijk inbreng

Foto’s, gedichten en uitspraken van bewoners pronken nu op prachtige doeken, die twee doelen dienen; enerzijds een beschut pleintje in een verder leeg centrum creëren en anderzijds bewoners een ‘thuisgevoel’ geven tussen hun eigen foto’s en gedichten. We hadden dan ook bewust voor gekozen, om de vraag op te werpen; ‘wat vind jíj #het leukste van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn?’ Aangezien het Leidsche Rijn centrum er nog niet is, behalve het Berlijnplein dan, leek het ons kansrijker om mensen uitspraken en beelden te vragen van hun leven in het gebied van Leidsche Rijn en op die manier het lege centrumplein de identiteit van de bewoners mee te geven.

Drie wijken bij elkaar krijgen

Ons doel was om de bewoners van het gebied een beeld te geven van de kansen, die het bediscussieerde Leidsche Rijn centrum hun zou kunnen beiden. Daarbij hadden we het idee om de drie, van elkaar gescheiden wijken, Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn, voor één dag bij elkaar te krijgen. Hiermee zou een eerste, prille binding met Leidsche Rijn centrum kunnen ontstaan en het idee dat je juist hier elkaar kunnen ontmoeten. Een hele uitdaging, want het centrum ligt volledig op de rand van Vinex Leidsche Rijn. Het was namelijk in de Masterplan fase bedoel als centrum voor heel Utrecht, voor heel de regio en zelfs ver daarbuiten. Nu, 9 jaar en een crisis later, vinden we het zaak om ervoor te zorgen, dat het centrum in eerste instantie aanslaat bij de 70.000 inwoners van het gebied Leidsche Rijn.

‘Samen Maken we Utrecht’ waar maken

Het Berlijnplein werd op 13 juni j.l. door de wethouder en een 18-jarige bewoonster uit Leidsche Rijn geopend. En dat illustreert nog een doel voor deze feestelijke happening. Namelijk om ‘Samen Maken we Utrecht’ waar te maken en zorgen dat ambtenaren en bewoners samen iets eigens en speciaals van de opening gingen maken. Om te voorkomen dat het openingsfeest een ‘ver van mijn bed show’ zou worden voor de bewoners pakte AM Landskab i.s.m. CharlyWerkt de ‘Right to Challenge’ op en daagde de gemeente uit om niet zelf de opening te organiseren maar de opdracht aan lokale professionals over te laten.!

Lokaal professional – hoe eng is dat?

Tijdens de evaluatie met de gemeente bleek, dat zij er geen spijt van had, dat ze lokale professionals hadden ingehuurd. Het was duidelijk, dat alle drie de wijken aanwezig waren en ook was de opkomst van 250 bewoners. Door velen gesprekken in de wijken, door gebruik te maken van ons netwerk, door te weten via welke kanalen je communiceert, is dat gelukt. De kracht dus van de lokale professional. Daarnaast was de gemeente blij dat de mogelijkheden van het Berlijnplein tijdens de opening zo mooi voorgespiegeld werd. Met de vrolijk bedrukte doeken, het Harmonieorkest die er speelde, de lokale hapjes en drankjes geserveerd in bakfietsen werd een goed beeld geschetst voor toekomstig gebruik.

Creatief met ambtenaren

Dit alles was ons in 9 weken de tijd nooit gelukt als we niet heel snel had kunnen schakelen met de betrokken ambtenaren. Verschillende ambtenaren dachten met ons mee en maakte de uitvoering mogelijk die wij voor ogen hadden. Als je samen je creativiteit inzet leidt kan dat een mooie resultaat in korte tijd geven. Omdat het duidelijk is dat het ‘Meet the Locals LRCentrum’ concept aangeslagen heeft werden ook de mogelijkheden besproken om door te gaan op de flow en de identiteit van het centrum verder te ontwikkelen met en door bewoners.

Uit iedere straat één bewoner

Wel sprak een van de betrokken ambtenaren uit, dat hij niet de indruk had, dat er écht uit elke straat in Leidsche Rijn een bewoner aanwezig was geweest op de opening. Er wonen meer dan 70.000 mensen, dus nee, dat hebben we niet bereikt. Toch is dat altijd ons streven, een hele brede vertegenwoordiging. Door dat wij voortdurend de mix hebben opgezocht van verschillende leeftijden, woonduur en levensstijlen hebben we toch nog een gemêleerd groep kunnen verzamelen op het Berlijnplein. We hebben in de voorbereidingen de ontwikkelaar van het centrum erbij betrokken, de eigenaar van de megabioscoop, het bejaardentehuis, de middelbare scholen, de wijkraad, de kunstenaars en creatievelingen uit de wijk, mensen met een andere cultureel achtergrond, ondernemers, gezinnen, jonge mensen en mensen met een beperking.

Door op de Flow

Drie weken later werden de doeken van de locals weer gebruikt voor een evenement, namelijk de Tour de France. De ontwikkelaar van LRCentrum had ism de megabioscoop de doeken opgesteld bij de Perronkappen als decor voor de Tourbrunch. Mijn grote wens is, dat de ontwikkelaar en de gemeente doorgaat op dit flow. Er is iets teweeggebracht, er is bekendheid gegeven aan het Berlijnplein, het is nu de kunst om door te pakken. Doorgaan met lokale events en happenings op het plein en beginnen met het invullen van de leegtes die zijn ontstaan door inkrimpen van het Masterplan-centrum. In de geest van ‘Meet the Locals LRCentrum’. Want met bewoners krijgt Leidsche Rijn centrum identiteit en de (vine)X-factor!