Omgevingsvisie Leefomgeving fysiek-sociaal Stadswerken Dreamteam Beheer

Al in 2011 schreef ik i.s.m. Joanna Ronhaar, het artikel ‘Dreamteam Beheer’ voor Stadswerk Magazine.
Dat ging over hoe je moeilijk bereikbare bewoners tóch kan betrekken in ontwerp en beheer van de openbare ruimte. In het artikel noemde ik onder andere ‘het gemis van Welzijn’ wanneer er plannen worden gemaakt voor de fysieke Leefomgeving.

Omgevingsvisie en integraal werken

In verband met de vooraanstaande Omgevingsvisies, sprak ik onlangs een aantal gemeentes. Wat bleek? Juist het samen optrekken van het sociale en het fysieke domein is nog steeds volstrekt nieuw voor veel gemeentes, terwijl dat als een vanzelfsprekend onderdeel van ‘integraal werken’ in de Omgevingsvisie wordt gezien.

 

Lees het artikel Dreamteam Beheer ter inspiratie voor de Omgevingsvisie. De concrete voorbeelden tonen aan, hoeveel voordelen het oplevert, wanneer er integraal aan het vormgeven van de leefomgeving wordt gewerkt.

 

In mijn volgende blog vertel ik meer over de grootste uitdagingen van gemeentes bij het maken van een Omgevingsvisie.