Natuurinclusieve steden. Aarets Arne CHP

De laatste tijd hou ik me in de praktijk bezig met een onderwerp dat steeds weer terugkomt in de media:
“We moeten snel en veel nieuwe woningen bouwen!”.

Het ghetto van de toekomst

Het woningtekort is schrijnend, dus inderdaad – aan de slag! Maar nieuwe woningen en nieuwe woonbuurten ontwikkelen heeft voor mij geen enkele zin, tenzij je een kwalitatief hoogwaardig resultaat weet te bereiken. Want wie wil nou het ghetto van de toekomst bouwen? Of nog erger, daarin gaan wonen.

Wat is kwalitatief hoogwaardig?

Voor mij betekent kwalitatief hoogwaardig bouwen dat je toekomstbestendige, gezonde en inclusieve steden bouwt.

Dat je leefomgevingen bouwt waarin klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair geen abstracte begrippen zijn maar opgaven die zodanig zijn vertaald dat mensen gevarieerd groen, mooie waterstructuren en fijne materialen ervaren.

Leefomgevingen waar de openbare ruimte écht van iedereen is.
Zodanig ontworpen dat alle doelgroepen, óok in een dichtbebouwde binnenstad, hun plek kunnen vinden.

Waar informele ontmoetingen worden gefaciliteerd en gestimuleerd, zodat mensen over de drempel en uit hun eenzaamheid komen.

Waar er ‘stille plekken’ zijn waar je tot rust kan komen zodat problemen met stress en burn-out verschijnselen gereduceerd gaan worden.

Waar bewegen vanzelf gaat omdat het wandelen, fietsen, steppen en met je rollator lopen leuk wordt gevonden omdat er nagedacht is over een logische, uitnodigende en prettige routing.

Waar je uiteenlopende doelgroepen een leeftijden durft te mengen.
Omdat je dan de schaarse openbare ruimte optimaal kan benutten voor een inclusieve stad en ook; om begrip voor elkaar te kweken omdat je naast elkaar ‘je ding doet’.

Steden waarbij natuurinclusief het wint van de steeds groter wordende technische installaties. Zodat mooie grote bomen hun ruimte kunnen innemen.
Ruimte in het plan en ruimte om te groeien.

Steden waar mensen hun ruimte kunnen innemen en kunnen groeien.
Dit soort kwalitatief hoogwaardige leefomgevingen, daar ga ik voor.
Ik hoop, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties mét mij.
Want wij moeten nieuwe woongebieden wel samen gaan ontwikkelen.

 

Hoe dat ook snel kan?
Lees mijn artikel voor Cobouw Snelheid in woningbouw krijg je door een slim proces