’Mijn streven is, dat mensen een band krijgen met hun leefomgeving, dat de ontwerpen van AM Landskab er toe doen’  – AM Andersen

Als vanzelfsprekend integreert AM Landskab de aspecten klimaatadaptie en ressource verbruik in haar ontwerpen, maar ook het aspect ‘sociaal duurzaam’. Samen verborgen kwaliteiten op het gebied van landschap, cultureel erfgoed en menselijke kapitaal opsporen en vervolgens omzetten in een ontwerp, dát is de werkwijze van AM Landskab.

Ontwerp Jongerenplek LeidscheRijnCentrum Jongerenparticipatie Genius Loci