Parc de Triomphe

In de wijk Parijsch in Culemborg was het streven om een ‘natuurlijke en avontuurlijke ontmoetingsplek’ te maken. We hebben de leidraad van de 5 P’s gebruikt om daarnaast zoveel mogelijk waarde te creëren.

Tijdens het ontwerpproces in co-creatie met een mix van leeftijden en leefstijlen heeft AM Landskab zowel de échte pijnpunten als ‘de gemeenschappelijk noemer’ kunnen vinden. Dat iedereen zijn ideeën terug zag en blij werd van het uiteindelijke parkontwerp bleek tijdens de presentatie op het eerste ‘Parkfeest’ in Parijsch!


Het brede water, dat in eerste instantie voortkomt uit de waterbergingseis voor de wijk, is volledig geïntegreerd in het parkgebruik.

De 5 P’s als tool voor waardecreatie

De naam ‘Parc de Triomphe’ is verzonnen door één van de bewoners tijdens een naamwedstrijd met de kinderraad als jury.

 

People – Mens

De omwonenden representeren het ‘individueel belang’, het aspect ‘mens’. Hun vrees voor overlast is meegewogen. Er is bewust géén strandje aangelegd, dat suggereert een drukke ‘waterpretplek’, daarvoor vinden we het park en de afstand te klein.

 

Planet – Planeet

Het hele park heeft natuurvriendelijke, golvende wateroevers, die de uitwisseling van land-water soorten waarborgen en paaiplaatsen bieden. Er is een ‘natuureiland’ zonder fysieke verbinding met het park, een paddenpoel als biotoop voor de rugstreeppad en met kans voor kwelminnende planten.

 

Profit – Winst

Er was een nadrukkelijke wens voor een verbinding over het water tussen de nieuwbouw en het park. We hebben ervoor gekozen om alle wensen te integreren in een ‘avontuurlijke speelverbinding’ over het water. In het ontwerp is nagedacht over groots mogelijke effect met zo min mogelijk kosten. Voor de realisatie hiervan wordt met lokale bedrijven gewerkt; het geld blijft in de wijk.

 

Place – Plek

De specifieke plek met zijn specifieke gebruikers vormt de hele basis voor het ontwerp. Daarnaast neemt het park een eigen plek in, in het landschap van Parijsch. Met een knipoog naar de romeinse vondsten zijn er houten ‘paardenrekken’ voor de fietsen en eigen poorten ontworpen.

 

Public – Maatschappij

In totaal hebben ca. 170 mensen met verschillende leeftijd, achtergrond en belang meegedacht en mee ontworpen, hiervan een aantal met een grote achterban.

Het park is ontworpen ‘voor alle leeftijden’. Alles stimuleert ontmoeting op verschillende manieren.

Inspiratie consultatie en parkfeest


Kinderen en jeugd werden opgezocht om deel te nemen aan onze digitale ‘inspiratie consultatie’.

Tijdens het Parkfeest werd duidelijk dat wensen en aandachtspunten naar ieders tevredenheid vertaald zijn in het ontwerp.