Duurzame boerentuin

Transformatie Agrarisch Gebied Klimaatadaptie Landschapsontwerp Tuinontwerp Rijnenburg

Polder Rijnenburg is in transformatie, anders dan de term Pauzelandschap, een paar jaar geleden door de overheid bedacht, zou doen denken. De gemeente Utrecht heeft nu de ambitie om duurzame energievoorzieningen in het gebied te realiseren, maar hiervóór borrelden er al veel ideeën op.
AM Landskab heeft middels Schuurlab, de bottom-up en de top-down benadering bij elkaar gebracht en met alle partijen gezocht naar een visie, die een trigger kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen op de korte termijn en die extra waarde kan geven aan ontwikkelingen op de lange termijn.

Groene Recreatie en Toerisme

Tranformatie Agrarisch Gebied Landschapsontwerp Cultureel Erfgoed
Uitsnede inspiratiekaart Groene Recreatie

Samen is er een Waardenkaart en een Kansenkaart ontwikkelt (zie Omgevingsvisie door bewoners) en op basis hiervan is de insteek ‘Groene Recreatie en Toerisme’ geformuleerd. Eén van de jonge bewoners uit Rijnenburg heeft het idee om een Bed & Breakfast te ontwikkelen. Dit idee is door AM Landskab uitgewerkt als testcase middels de methode van ‘ontwerpend onderzoek’. Hoe ziet Groene Recreatie en Toerisme er uit en welke nieuwe waarden kunnen er binnen dit thema gecreëerd worden op erfniveau en op het hogere schaalniveau? Hoe wordt het rendabel om een monumentaal pand en een groot erf te onderhouden?

Van agrarisch erf tot duurzame boerentuin

In het ontwerp zijn cultuurhistorische waarde gekruist met de klimaatadaptatie en een nieuw verdienmodel.
Het voormalige agrarische erf is omgetoverd in een duurzame boerentuin, compleet met circulair gebruik van materialen, extra waterberging, aanplant van klimaatbomen en vers voedsel voor de gasten, bijvoorbeeld eieren van eigen kippen. Het erf is beheersarm én stimuleert de biodiversiteit. Er is bloemrijk grasland, een sierkersenboomgaard en ook een walnootboom en eetbare bessenstruiken. De waterberging is uitgewerkt als een moderne eendenkooi. Een deel van het erf is nog steeds voor ‘bedrijvigheid’ bestemd. Hier worden schuren verhuurd voor opslag om zodanig het onderhoud van het voormalig hoofdhuis en de grote tuin te bekostigen.
Tranformatie Agrarisch Gebied Landschapsontwerp Circulair
Het erf zoals het er nu uitziet

Tranformatie-Agrarisch-Gebied-Omgevingswet-Landschapsontwerp-Cultureel-Erfgoed-1.jpg
Het ontwerp voegt zich in de context, haalt inspiratie uit de Waardenkaart en creëert nieuwe waarden.