Groenblauw plan voor ‘de mooiste klimaatstad’

blauwgroen-plan-waterafkoppeling-middelfart-omgevingsplan-omgevingswet-fotoceesvanroeden
Een interessante uitdaging; maak een landschappelijk ontwerp voor een nieuwe woonwijk in ‘De mooiste klimaatstad’, Middelfart, in Denemarken. In samenwerking met Bonnerup Consult heeft AM Landskab een groenblauw plan uitgewerkt waarin waterafkoppeling, recreatie, spel en het stimuleren van de biodiversiteit is geïntegreerd. Het groenblauw plan is ondertussen opgenomen in een zogenaamd ‘Lokalplan’, dat is het juridisch plandocument waarmee de Denen al veertig jaar werken, het beste te omschrijven als de equivalent van het Nederlandse Omgevingsplan.

Waterafkoppeling als sellingpoint

AM Landskab heeft als streven om de ambitie die Middelfart heeft voor de binnenstad ook door te voeren in de ‘gewone’ woonwijken, zodat Middelfart zich terecht ‘De mooiste klimaatstad van Denemarken’ kan noemen. Deze woonwijk bij Falstervej krijgt door de manier van omgaan met de waterafkoppeling, samen met het uitbuiten van de ligging aan Lillebælt, een eigen identiteit en karakter van begin af aan. Bovendien heeft het zichtbaar maken van ‘de weg van het water’ van dak tot Lillebælt een educatieve rol voor woonwijken, aangezien regenwaterafkoppeling pas sinds enkele jaren aan de orde is in Denemarken.
waterafkoppeling-landschapsontwerp-omgevingsplan-omgevingswet-2019-bla-gron-plan-middelfartVan dak naar Lillebælt

Landschapsontwerp – streekeigen én Nederlandse inspiratie

De helling in het landschap is optimaal benut door het water zijn eigen weg te laten volgen en onderweg de geleiding en vertraging van het hemelwater verschillende architectonische en groene uitdrukkingen mee te geven en hieraan recreatieve functies te koppelen. Er is onder andere een uitzichtsheuvel gemodelleerd met muren van keien, zoals oude steendijken in het gebied, er is in het huidige moerassige gedeelte een meertje gecreëerd en de grote wadi kan met zijn calesthenics achtige elementen en natuurlijk uitziende stapstenen gebruikt worden voor sport en spel, ook wanneer er regenwater in staat.
Door de verschillende biotopen, nat, drassig, droog zal de biodiversiteit gestimuleerd worden in het gebied. Een wandeling naar Lillebælt door het gebied biedt steeds andere zichten en belevenissen. De wadi tussen de woningen wordt bijvoorbeeld beplant met bloeiende en geurende vaste planten, die refereren aan de Deense tuintraditie. AM Landskab heeft voorgesteld om het onderzoek van het Universiteit van Wageningen over vaste planten geschikt voor wadi’s’, te kruisen met onderzoek over vaste planten geschikt voor de Deense klimaatzone, om daarmee de ideale plantenkeuze te bepalen.
hemelwaterafkoppeling-landschapsontwerp-omgevingsplan-omgevingswet-2019-bla-gron-plan-lar-middelfart
Waterafkoppeling – gebruik van terreinverschillen + heuvel modeleren
watersysteem-landschapsontwerp-omgevingsplan-omgevingswet-2019-bla-gron-plan-middelfart
Ingrediënten afkoppeling: goten, bassin, bloemenwadi, ‘natte natuur’ en paddenpoel

 

landschappelijke-casco-omgevingsplan-omgevingswet-2019-bla-gron-plan-middelfart
Plankaart groenblauw plan
landscappelijke-casco-natuurlijk-spelen-wadi-flexibel-omgevingsplan-omgevingswet-2019-middelfart
Stapstenen, zwerfkeien, palen, goten en kleine bruggetjes zorgen voor beleving

 

landscappelijke-casco-natuurlijk-spelen-wadi-inheems-flexibel-omgevingsplan-omgevingswet-2019-middelfart
Referenties van materialen en beplanting in het groenblauwe plan