Herinrichtingsplan winkelcentrum Mereveldplein

herinrichtingsplan winkelcentrum de meern leidsche rijn
De plannen van de ontwikkelaar voor de herinrichting van winkelcentrum Mereveldplein waren al in een vergevorderd stadium toen AM Landskab de plannen voor haar ‘eigen’ winkelcentrum ging bekijken en ontdekte dat de tekeningen iets anders zouden opleveren dan bewoners en winkeliers voor ogen hadden.

Herinrichtingsplan winkelcentrum Mereveldplein

Zij zag bijvoorbeeld dat 18 van de 21 bestaande bomen gekapt zouden worden. Konden de grootste en mooiste bomen niet gered worden? Daarnaast was er nog de kwestie van de nieuwe bestrating. Gekozen was voor betonklinkers welke nou niet bepaald een hoogwaardige en uitnodigende uitstraling geven. Kon dat echt niet beter? Na verschillende gesprekken met de ontwikkelaar, de projectleider van de gemeente en de winkeliersvereniging werd de conclusie getrokken dat een heel aantal bomen waarschijnlijk wel gered kon worden. Daar was dan wel een aangepast ontwerpvoorstel voor nodig.
Herinrichtingsplan Winkelcentrum Stedenbouw Ruimtelijke Ordening Inbreng AM Landskab: de zes meest beeldbepalende bomen gered

Tekenen en rekenen – nieuw ontwerpvoorstel

Verbeteren-vestigingsklimaat-in-dorpskern8 Inbreng AM Landskab: fleurige beplanting en het stimuleren van de biodiversiteit
In opdracht van de winkeliersvereniging heeft AM Landskab verschillende ontwerpbijeenkomsten georganiseerd voor ondernemers en bewoners. Met hun inbreng ging ze aan de slag en tekende een ander voorstel waarin de meest beeldbepalende bomen werden behouden en tegelijk de parkeernorm en veilige oversteekplekken gewaarborgd bleven. Daarnaast heeft ze de meerprijs voor gebakken klinkers berekend en ten slotte verving ze de typische ‘winkelgebied beplanting’ met krentenbomen, krentenstruiken en bloeiende, ecologische beplanting.

Winkeliers, bewoners, ontwikkelaar en gemeente

AM Landskab ging vervolgens ter plekke de situatie bekijken met de ontwikkelaar, AM Inspiring Space, en de gemeente Utrecht. Zij zagen de kansen. Na een paar schetssessies met het stedenbouwkundige bureau van de ontwikkelaar ontstond een nieuw plan, tot ieders grote tevredenheid. De participatiemomenten en de schetssessies werden geïntegreerd in de lopende tijdsplanning van de ontwikkelaar en er was door de extra participatie dus geen verlies van tijd. De gemeenteraad stemde unaniem voor het nieuwe voorstel en stelde extra geld ter beschikking voor de gebakken klinkers.

Inbreng AM Landskab: gebakken klinkers en fleurige beplanting
Inbreng AM Landskab: duurzame gebakken klinkers in plaats van betonstraatstenen