Ik heb als ontwerptool de ‘Schijf van Vijf’ ontwikkeld voor ‘groen’ met input van verschillende organisaties en stakeholders. Wanneer je ontwerpt volgens de Schijf van Vijf, wordt de omgeving automatisch natuurinclusief, klimaatadaptief en inclusief vormgegeven. De buitenruimte krijgt bovendien betekenis voor mensen en een eigen identiteit; er bestaan geen anonieme ‘restruimtes’ meer.

Wat opvalt in de praktijk, is de worsteling om, met name, de schijf ‘De Gezonde Mens’ te vertalen naar een doeltreffende inrichting van de leefomgeving. Het aspect gezondheid heeft altijd mijn volle aandacht gehad bij het ontwerpen van openbare ruimte. Bijvoorbeeld heb ik ooit een ‘Vertaalatelier’ ontwikkeld voor GGD’s om ze te helpen gezondheid een serieuze plek te geven in ruimtelijke plannen. Het thema ‘gezondheid’ is nu actueler dan ooit.