Regenwaterzuivering industrieterrein Kolding

Bramdrupdam Watermanagement Stedenbouw Vand i Byer Kolding

In samenwerking met Bonnerup Consult heeft AM Landskab het landschappelijke ontwerp gemaakt van de hemelwaterafkoppeling van een industrieterrein in Kolding, Denemarken. Het hemelwater dat van de bedrijfskavels afkomt behoeft een zorgvuldige zuivering. AM Landskab heeft voorgesteld om de natuurlijk ontstaande kloof in het lager gelegen bos als verzamelpunt en berging van het hemelwater te gebruiken.

Regenwater en recreatie

Het water gaat eerst door een mechanische zuiveringsinstallatie en wordt vervolgens door een ‘drie- traps’ bodempassages verder gezuiverd. De noodzakelijk waterberging en –zuivering is aangegrepen om een landschappelijk ontwerp te maken, waarmee het bestaande bos ontsloten wordt en recreatieve waarde krijgt voor de nabij gelegen woonwijken. Het nieuwe ‘Uitdagingspad’ zou over kunnen gaan in een groter netwerk van wandelpaden, recreatievoorzieningen en ontwikkeling van ‘natte natuur’, waarmee het hele dal attractief kan worden voor mens en dier.

luftfoto-Alpedal-presentabel
Kans om recreatie uit te breiden naar de rest van het dal Alpedalen Kolding, Denemarken

wadi stedenbouw waterafkoppeling biodiversiteit recreatie KOLDING
Groene dijken creëren 3 overloopruimtes

wadi stedenbouw waterafkoppeling biodiversiteit natte natuur recreatie KOLDING
Situatie bij extreme buien

 


Hemelwaterberging als aanleiding voor nieuwe recreatiemogelijkheden met een ‘Uitdagingspad’