Groen schoolplein UniQ

Schoolplein Uniq schoolpleinen speeltuinen biodiversiteit New Town imago bloemkoolwijk
AM Landskab heeft in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) aan de participatie en het ontwerp van het schoolplein van daltonschool UniQ in Nieuwegein gewerkt. Samen met de school is een nieuw concept ontwikkeld, waarbij het ontwerp van het groene schoolplein uitnodigt om buitenlessen in allerlei soorten vakken te geven. Het stimuleren van beweging en het ervaren en ontdekken staan voorop tijdens het spelen op het schoolplein.

Geconcentreerd bezig met invulling van het groene schoolplein
Geconcentreerd bezig met het groene schoolplein

Co-creatie met schoolkinderen

Voor het tot stand komen van het schoolpleinontwerp is intensief samengewerkt met de kinderen. In alle klassen zijn er workshops gegeven waarin de kinderen op uiteenlopende manieren collages van het nieuwe, groene schoolplein hebben gemaakt. In groep 7-8 werd hierbij onder andere de methode mind-mapping gebruikt. De uitkomst was, dat de kinderen weinig behoefte hadden aan kant-en-klare speeltoestellen, maar natuurlijke materialen prefereren. Heel veel kinderen willen graag een goede omgeving creëren voor vogels en beestjes.

Draagvlak in de buurt

Nadat de wensen van kinderen, leerkrachten en belanghebbende ouders in een samenhangend plan was gevat, zijn de kinderen van groep 8 de wijk ingegaan met het plan en een enquête. Hieruit bleek dat de omwonenden tevreden tot zeer tevreden waren over het ontwerp en aangaven zeker gebruik te willen maken van het nieuwe plein. De school heeft aangegeven om het groenonderhoud zelf te willen uitvoeren ondanks dat het terrein formeel openbare ruimte is en vrij toegankelijk. AM Landskab heeft in het plan naar de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater, hergebruik, groene verbindingen en veiligere fiets- en wandelroutes naar school. Al met al een plan waar de gemeente Nieuwegein zijn voordeel mee kan doen.

groene schoolplein schoolpleinontwerper biodiversiteit stedenbouw ruimtelijke ordening new town bloemkoolwijk

Thema-eilanden

Groen-schoolplein-UniQ
De routing naar de entree en zichtlijnen vanuit de wijk bepalen de vorm van de thema-eilanden
Het traditionele ‘grijze tegeltjes’ schoolplein ondergaat met dit plan een metamorfose naar een wondere, groene wereld. Er zijn vier groene ‘eilanden’ ontworpen met ieder een eigen thema: Verdwaalbos, Klautereiland, Waterpret en Beestenboel. Daarnaast zijn er twee kleinere ‘verpoosplekken’ waar je kunt zitten om op adem te komen of waar grootouders van het spel van hun kleinkinderen kunnen genieten.

Beweegcircuit

De vormgeving en de maat van de eilanden nodigen uit om te rennen, te huppelen en tikkertje te spelen op het hele plein, om van eiland tot eiland te ‘hoppen’ en om je op verschillende manieren op elk eiland te bewegen; klauteren, springen, balanceren, materiaal met je handen verplaatsen, verstoppertje spelen en rondstruinen tussen de beplanting. AM Landskab wil met het ontwerp het bewegen van de kinderen optimaal stimuleren.
Groen-schoolplein-UniQ
Beestenboel – ‘insectenmuur maken’ wordt een apart project binnen de school

Beleving en educatie

Er is per eiland voor één basismateriaal gekozen. Waterpret bestaat uit zand. Hier zijn ook hogere speelelementen, boomhutten, geplaatst en alle beplanting is gerelateerd aan zandgrond. Het Verdwaalbos bestaat uit krentenbomen en heeft een speciale ‘blotevoetenpad’ van verschillende materialen en één grote notenboom. Op het Klautereiland is de basis gras en zijn alle speelelementen van boomstammen gemaakt. Er zijn esdoorns aansluitend op de bomen in de buurt en is er een haag van eetbare bessen.
Beestenboel heeft vlinder- en bijenbeplanting, een insectenmuur, fruitbomen en zwerfkeien op halfverhardingspaden. Elk eiland verschilt duidelijk in thema, in beleving en in educatieve elementen. In het ontwerpen heeft AM Landskab nagedacht over het lesgeven in buitenateliers. Er is voor materialen en een vormgeving gekozen die, naast input voor natuureducatie, ruime mogelijkheden geven voor buiten rekenen, meten, onderzoeken en proefjes maken.
Groen-schoolplein-UniQ
Waterpret met pomp, watergoten, boomhutten, wilgenbomen en kruidenplanten
Groen-schoolplein-UniQ
Klautereiland met familieschommel, huppelstammen, klimstammen en wilgentunnels

Boost voor een New Town wijk

 

AM Landskab ziet het nieuwe schoolplein bovendien als een kans om een unieke plek in deze typische jaren ’70-wijk, ook New Town genoemd, te creëren. Een plek met een eigen sfeer, die de buurt een waardevolle, groene ontmoetingsplek kan geven en die een bijzonder kenmerk kan gaan worden van de wijk Fokkesteeg.
Geheel volgens de overtuiging van AM Landskab, welke zij verwoord in de publicatie ‘Hoe wordt de Bloemkoolwijk cool?’
Groen-schoolplein-UniQ
Groen-schoolplein-UniQ