Minimapark, regio Leidsche Rijn

tijdelijk-terrein-omgevingskwaliteit-meervoudige-waardecreatie-jeugdparticipatie

Het ‘Minimapark’ (de naam geeft een knipoog naar het Maximapark) is ontworpen voor een terrein in De Meern bij Leidsche Rijn, dat in afwachting van woningbouw momenteel geen functie of waarde heeft voor de wijk. Vergelijkbare terreinen waarbij de invulling op zich laat wachten zijn de laatste jaren overal in Nederland ontstaan. AM Landskab werkt momenteel in de regio Utrecht aan de invulling van uiteenlopende tijdelijke terreinen.

Minimapark – ruimte voor experiment

AM Landskab heeft in samenwerking met bewoners uit De Meern een schetsontwerp voor een tijdelijke inrichting van een braakliggend terrein gemaakt. Zij zag kans om, juist doordat het om een tijdelijke situatie gaat, meer te experimenteren dan normaliter in de directe woonomgeving wordt gedaan. De indeling in drie gebieden is heel pragmatisch gebaseerd op de huidige indeling van een aantal gebouwen, gras en verharding; Gebouwencluster, Puur Natuur en Jeugd & Event.

omgevingskwaliteit-tijdelijke-terrein-placemaking-biodiversiteit-jeugdDe tijdelijke inrichting schept ruimte voor gebruik waar nu behoefte aan is

Biodiversiteit en ‘natuurlijke vijanden’

omgevingskwaliteit-tijdelijke-terrein-placemaking-biodiversiteit-paddenpoel
In Puur Natuur kan geëxperimenteerd worden met een inrichting, die de biodiversiteit stimuleert. Er is een paddenpoel, een wildbloemenweide, vlinder- en bijenplanten en heuvels toegevoegd en de lage struikgewassen blijven. Naast de bossage komt er een Vogelhuisboom voor spreeuwen. Spreeuwen eten keverlarven nog voordat die zich kunnen ontwikkelen en de graswortels kapotmaken. Aan de rand van de paddenpoel zijn planten waarin padden en kikkers zich kunnen verschuilen. Zij eten op hun beurt eventuele ongewenste muggen. Beheer door middel van natuurlijke vijanden.
omgevingskwaliteit-tijdelijke-terrein-meervoudige-waardecreatie-biodiversiteit
omgevingskwaliteit-tijdelijke-terrein-placemaking-biodiversiteit

De Vogelhuisboom is reeds gerealiseerd middels crowdfunding – zie filmpje bij Placemaking

Jeugd en openbare ruimte

Voor het veld Jeugd & Event worden suggesties gedaan voor een inrichting met verplaatsbare elementen; verrijdbare bakken met bomen, betonplaten gestapeld tot zit-speelsport elementen en kunstwerken gemaakt uit hergebruik materiaal. Op de bestaande betonstenen en -platen worden motieven geschilderd, die voor sport of spel gebruikt kunnen worden.
Heel pragmatisch wordt er als grappige toevoeging betonplaten weggehaald, daar waar nu altijd waterplassen staan en hierin wilgenstruiken geplant. Echter zijn het slechts suggesties en wordt straks alles door middel van jeugdparticipatie bedacht en bij voorkeur ook uitgevoerd, zodat kinderen en jongeren binding met de plek krijgen.

 

omgevingskwaliteit-placemakingtijdelijke-terrein-meervoudige-waardecreatie-jeugdparticipatie
omgevingskwaliteit-tijdelijke-terrein-meervoudige-waardecreatie-placemaking

In co-creatie met de jeugd wordt de concrete inrichting bepaald