De meest duurzame binnenstad!

Gebiedsopgave duurzame binnenstad
Nieuwegein heeft hoge ambities; de meest duurzame binnenstad van Nederland ontwikkelen en dat bovendien in co-creatie met alle stakeholders. De binnenstad, waar in 2012 het nieuwe Stadshuis en theater De Kom verrezen, wordt de komende jaren uitgebreid met ca. 1600 woningen – waaronder hoge woontorens – en een ‘stationshub’ met een busstation voor elektrische bussen en nieuwe tramperrons. AM Landskab werkt op veel fronten mee aan deze uitdagende en spannende opgave voor ‘City Nieuwegein’!

Gebiedsopgave met duurzaamheid in de hoofdrol

Duurzame gebiedsontwikkeling en Nature Based Solutions

Incluisie Leefbaarheid Leefomgeving Diversitet
In City wordt voor een mix aan mensen gebouwd.

AM Landskab zet hun jarenlange ervaring met gebiedsontwikkeling in bij deze opgave, samen met de ervaring die eigenaar Anne-Mette Andersen heeft opgedaan als partner in het 4-jarige onderzoekstraject Nature Based Solutions in Cities..

De thema’s van NBS hebben een directe link met de ambitie voor City Nieuwegein, die als de volgende thema’s worden omschreven; klimaatadaptief, natuurinclusief, circulair gebruik van water, groene energie en groene mobiliteit en bovenal een fijne en gezonde (binnen)stedelijke leefomgeving.

Learning by doing en alles tegelijk!

Het ontwikkelen van City gaat op organische wijze. Het is ‘learning by doing’ en er gebeurt heel veel tegelijk. De gebiedsmanager vergelijkt het met ‘alle borden continue draaiende houden’ om alles goed te laten gaan.

Zo is het precies voor AM Landskab! Naast het helpen uitvoeren van ons advies voor co-creatie en communicatie, levert AM Landskab inspiratie- en beeldmateriaal en werkt Anne-Mette Andersen ondertussen als vaste adviseur Water & Groen voor City.

Daarnaast maken we ontwerpen voor de openbare ruimte in City. Momenteel de tijdelijke inrichting van een groot parkeerterrein, dat met de bouw verdwijnt en tót die tijd als ‘Proeftuin’ gaat functioneren.

Complexe gebiedsontwikkeling bordenindelucht
Complexe gebiedsontwikkeling is alle borden draaiend houden!

Binnenkort kan je op de site meer hierover lezen.

De ambities waar maken – hoe doe je dat?

Circulair Watersysteem Hemelwaterafkoppeling GrijsWatercircuit Duurzaamheid
Circulair watersysteem – twee keer recyclen?

Hoe zorg je dat duurzame ambities gerealiseerd worden? De moeilijkste stap. Vaak worden de consequenties van ambities pas écht duidelijk in de realisatiefase en moeten er per project keuzes gemaakt worden, die je beter vooraf én middels een integrale afweging had kunnen maken.

In City maken we dilemma’s meteen inzichtelijk. Bijvoorbeeld; AM Landskab heeft een workshop georganiseerd om in interdisciplinaire groepen de consequenties van het hoogste ambitieniveau voor de verschillende thema’s door te vertalen naar de concrete situatie.

Wat is het ruimtebeslag, hoe uitvoerbaar is het anno nu? In de toekomst? Welke consequenties heeft de oplossing voor de andere thema’s? Zo kom je tot keuzes die op meerdere vlakken tegelijk waarde opleveren.

De 4D aanpak

De gebiedsmanager heeft een nieuwe term geïntroduceerd; 4D. Dit geeft aan dat er in duurzame gebiedsontwikkeling naar vier factoren tegelijk gekeken moet worden. De impact van duurzame ingrepen op de drie fysieke dimensies en daarnaast op de ‘T’ van tijd.

Hiermee wordt bedoelt; hoe gaat een oplossing op de lange termijn werken? Qua uitvoering, beheer en handhaving? Door aan alle borden te blijven draaien komen we tot duurzame ambities die in de praktijk werken!

Gebiedsopgave duurzame binnenstad
X,Z,Y staat voor het 3D ontwerp en T = tijd.

 

We werken gestaag door in Nieuwegein. Heb jij óók ondersteuning nodig om écht integraal te ontwikkelen, de juiste ambities formuleren of jullie ambities waar te maken?
Neem contact op, wellicht kan AM Landskab ook voor júllie gebiedsontwikkeling opgave iets betekenen.