Omgevingswet 2022

Omgevingsvisie Omgevingswet leefomgeving integraal werken VNG RWS

Gemeentes staan voor een grote uitdaging met het invoeren van de Omgevingswet in 2022. AM Landskab kan hierin ondersteunen op de manier dat bij júllie gemeente past.
De uitdaging is niet zozeer dat er misschien wel 64 sectorale wetten in één moeten worden gevat en ook niet eens de ambitie van een grootschalige digitaliseringsslag, dat is een kwestie van noeste arbeid. De uitdaging zit hem in, wanneer je de betekenis van een’ integrale en gezamenlijk gemaakte Omgevingsvisie’ echt serieus neemt. Volg onze blogs voor nieuws en inspiratie.

Omgevingswet – tijd, energie en geld besparen

Integraal en gezamenlijk, flexibiliteit en maatwerk

Hoe organiseer je een goede, gelijkwaardige samenwerking intern tussen verschillende domeinen? Welke externe belangenpartijen betrek je en wanneer? Of misschien wel het allerbelangrijkste; hoe bereik je een brede uitsnede van je inwoners? Daarbij komt de uitdaging hoe je ervoor zorgt dat er flexibiliteit en maatwerk ingebouwd wordt in de Omgevingsvisie, zodat jouw gemeentelijke Omgevingsvisie kan inspelen op kansrijke, toekomstige en dus nog onbekende, ontwikkelingen. AM Landskab kan gemeentes hierin ondersteunen.

In de Masterclass ‘Stop met bewonersavonden!’ incompany leer je hoe je een representatieve groep bereikt en plannen in co-creatie maakt, zonder dat het ellenlange processen met zich mee brengt.

Klik hier voor meer informatie!

Omgevingswet Omgevingsvisie Lokaal kracht Burgerparticipatie Bewonersinitiatief, event op tijdelijk terrein

Deense equivalent en Regel en Rek

Omgevingswet Omgevingsvisie Integraal Inclusie Dagbesteding Openbare ruimte Dagbesteding werkt mee aan Placemakingsproject
Ons team helpt jullie met tijd besparen, intern de goede dialoog voeren en het benutten van lokale kracht. Dat doen we op basis van enerzijds de ervaring van Anne-Mette Andersen met het Deense equivalent, ‘het gemeenteplan’ en anderzijds onze brede repertoire aan opdrachten voor Nederlandse gemeentes. Voor iedere gemeente zal de kennis van De Regel en de Rek, waarmee wij als Adviseur initiatieven hebben gewerkt, van toepassing zijn.
AM Landskab werkt momenteel met ondernemers en bewoners van Rijnenburg om hun eigen Omgevingsvisie voor de laatste onbebouwde polders van de gemeente Utrecht geleidelijk vorm te geven.

E-book – breed, efficiënt en leuk met hét AM Landskab Zandlopermodel

Omgevingswet Omgevingsvisie Cursus Integraal Participatie LEAN
Zie ook onze gratis E-book : ‘Samenwerking en participatie – breed, efficiënt en leuk met hét AM Landskab Zandlopermodel’. Het AM Landskab Zandlopermodel is ontwikkelt op basis van talrijke participatie- en samenwerkingsprojecten voor uiteenlopende gemeentes. Met het volgen van dit model is succes verzekerd. We bieden het Zandlopermodel aan het ter inspiratie en houvast voor het proces van gemeentelijke producten, dus ook voor het maken van een succesrijke Omgevingsvisie.