Succesverhaal Dorpstuin De Meern

Dorpstuin De Meern biodiversiteit wadi placemaking tijdelijk gebruik bestemmingsplan jongerenparticipatie kinderparticipatie

De werkmethode van Anne-Mette van Lieshout Andersen, waarbij ze met weinig middelen veel voor elkaar krijgt, heeft zich bewezen in het project Dorpstuin De Meern. Hier is ‘het menselijke kapitaal’ in de wijk aangesproken en daarnaast zijn er coalities gesloten met de gemeente, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers. Allemaal om het volgende doel te bereiken: een eigen Dorpstuin als nieuw, kloppend hart in het centrum dat opgegeven was door de politiek. Het kán en het kan snel!

Sneltreinvaart

sept 2012:

Bewonersworkshop onder leiding van AM Landskab. Ontstaan Werkgroep

sept 2012:

Presentatie schetsontwerp door AM Landskab op de De Meern Conferentie

nov 2012:

Dorpstuin De Meern wint geldprijs van het Oranjefonds door nominatie als Groen Dichterbij Icoonproject 2013 voor de provincie Utrecht

nov 2012:

Goedkeuring beheertoetsteam gemeente.

dec 2012:

Stichting Dorpstuin De Meern opgericht door bewoners

jan 2013:

Afspraken uitvoering: bewoners, wijkwethouder, wijkbureau, Stadswerken

mei 2013:

Opgeleverd

co-creatie projectleiding tijdelijk stedenbouw gebiedsontwikkeling Dorpstuin De Meern AM Landskab zag het braakliggend terrein als een kans voor het centrum van De Meern

 

Tijdelijke plek met waarde

In deze ‘tijdelijke’ Dorpstuin is alles is verplaats- en verplantbaar. Verschillende banken staan los op de grond en Stichting Dorpstuin gaat waarborgen dat alle bomen verplant worden mocht er nieuwbouw komen. De wens voor een dynamische, groene ontmoetingsplek is uitgekomen. Kinderen spelen er, ouderen rusten er uit en s’avonds neemt de jongeren er plaats. Er worden concerten georganiseerd, leerlingen van een middelbare school heeft een kunstwerk gemaakt en bewoners van de omringende buurten, onder andere van een begeleid wonen complex, nemen deel aan tuindagen.
Dorpstuin-De-Meern
Geen formeel spelen – wel speelaanleidingen

 

Dorpstuin De Meern Zicht AM Landskab
‘Onder de platanen’
Dorpstuin-De-Meern
Dorpstuin by Night

Water en groen met betekenis

Er zijn vlinder- en bijenplanten, eetbaar groen en informele speelaanleidingen. Een zijtak van de Leidse Rijn is weer zichtbaar gemaakt en er zijn grote bomen geplant met speciale, emotionele waarde voor de bewoners. Gaandeweg is er steeds meer toegevoegd; een zelfgebouwde insectenhotel, groepjes vlinderstruiken, en in de maand december hangt er kerstverlichting in de dakplatanen. Gekozen is voor duurzame verlichting op zonnepanelen.
Dorpstuin-De-MeernMet de wethouder op het kunstwerk ‘Oog van de Rijn” gemaakt van hergebruik materialen

 

Verder reiken

Dorpstuin-De-Meern
Watertap van join-the-pipe
Er is veel nagedacht over het aspect Sociaal Return. Via Join the Pipe is er een moderne dorpspomp in de vorm van een watertappunt geplaats. Hiermee wordt een waterproject in een ontwikkelingsland gesteund. De houten fietsenrekken, eigen ontworpen boomstambanken en de speelstammen zijn door Stichting Bouwloods Utrecht gemaakt ; een houtwerkplaats waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid wordt.

 

Prijs van Oranjefonds

Als mooie erkenning heeft Dorpstuin De Meern een geldprijs van het Oranjefonds gewonnen als genomineerde voor GroenDichterbij Icoonproject 2013 van de provincie Utrecht. De prijs werd uitgereikt aan projecten op het gebied van groen, duurzaam en sociaal.Zie ook op facebookpagina Dorpstuin De Meern hoe de plek leeft in de wijk.

Dorpstuin-De-Meern
Opening op z’n dorps met ‘rode Arie’, draaiorgel en blaasorkest
Dorpstuin-De-Meern
Insectenmuur gebouwd op vrijwilligersdag 2014
Dorpstuin-De-Meern
© Boomstambank De Meern van lokaal werkbedrijf Stichting Bouwloods