AM Landskab werkt aan het succesvol verweven van strategie, participatie en ontwerp voor de leefomgeving. Eigenaar Anne-Mette Andersen omschrijft zichzelf als een ’onderzoekende maker’. Zij heeft zowel in de rol van projectmanager als ontwerper talrijke stedenbouwkundige en openbare ruimte projecten uitgevoerd en voelt feilloos aan wat een plek nodig heeft. ’Mijn doel is, dat de ingrepen die AM Landskab ontwerpt, hoe minimaal ook, de uitstraling en het gebruik van de leefomgeving verbetert en tegelijker de maatschappelijke waarde van het gebied verhoogt’.

ruimtelijke ordening projectmanagement place making