Adviseur projectontwikkelaars l Proces en participatie

Ik werk graag als adviseur voor projectontwikkelaars, omdat ik steeds vaker merk dat ik jullie écht op weg kan helpen; voornamelijk met de woningbouwopgave. Concreet bied ik voor het ontwikkelen van woongebieden:

  • Ondersteuning bij het proces met overheden;
  • Aanpak en uitvoering van de participatie;
  • Ontwerpend onderzoek van de omgeving, waarbij ambities van overheden, de ruimtelijke inpassing van deze ambities en de opbrengst van de participatie tegelijkertijd op ontwerpende wijze worden onderzocht
  • Onderzoek naar de haalbaarheid van de realisatie met betrekking tot de kosten en het toekomstige beheer van de omgeving: dit maakt deel uit van het ontwerpend onderzoek en is typerend voor mijn werkwijze.

Snel en toekomstbestendig 

Ik kan hierdoor een belangrijke bijdrage leveren om het proces meer snelheid te geven, met als resultaat een leefomgeving van hoogwaardige kwaliteit. De behoefte aan meer en andersoortige woningen is momenteel zeer urgent. Er is snelheid vereist en tegelijkertijd bouw je een woongebied voor de toekomst. Er zijn tal van grote maatschappelijke opgaven waarmee je rekening moet houden: de ingezette transitie van de landbouw en onze energievoorzieningen, de noodzaak van een klimaatadaptieve omgeving, het stimuleren van de biodiversiteit én het stimuleren van de fysieke en mentale gezondheid van de mens.

Met jullie de beren verjagen

Ik laat graag aan jullie als ontwikkelaars zien hoe jullie dit kunnen aanpakken, zodat het niet voelt als 

‘Een onhaalbare stapeling van ambities’

Die kreet hoor ik veel!

Ik snap het, ik zie ook de beren op de weg en verjaag die graag samen met jullie! 

Ik bied vanuit mijn rijke praktijkervaring ondersteuning bij het zoeken naar de beste manieren om te ageren in het ‘mijnenveld’ van soms tegenstrijdige eisen en doelstellingen van overheden en belangenorganisaties en van – ogenschijnlijk – tegenstrijdige belangen van de omgeving; ondernemers en bewoners die in ieder project anders zijn.

De 5 P’s en het AM Landskab Zandlopermodel als hulpmiddelen

Ik gebruik hierbij met succes de 5 P’s voor het definiëren van waardecreatie. Ik heb ervaren hoe goed het werkt om 2 extra P’s toe te voegen aan de 3 P’s van duurzame ontwikkelingen.

Ik gebruik het AM Landskab Zandloper model voor het werken in co-creatie op een snelle en soepele manier. En ik zet mijn ervaring in met gerealiseerde projecten. Hoe is het bij die projecten wél gelukt om het onhaalbare te halen en het onbereikbare te bereiken?

Ondersteuning in het behalen van groennormen 

Concreet kan ik jullie onder andere ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen van ‘Groen Groeit Mee met de woningbouw’. Deze norm is al van kracht voor buitenstedelijke locaties binnen de provincie Utrecht, opvolging door andere provincies worden verwacht en momenteel werkt de Rijksoverheid aan landelijke groennormen die gaan gelden ‘in en om de stad’.

Voor de provincie Utrecht heb ik de Handreiking Nieuwe Woongebieden in co-creatie met ‘buiten’ mogen uitwerken en momenteel ben ik om die reden nauw betrokken bij het opstellen van een landelijke handreiking die toewerkt naar een ‘set aan groennormen’.

Aanbod: Koffieafspraak met concrete voorbeelden

Spreek dit je aan als ontwikkelaar? Dan kom ik graag langs op de koffie voor een wederzijdse kennismaking en een constructieve dialoog. Je mag me een case voorleggen waarmee je stoeit en ik kan je concrete voorbeelden laten zien van projecten die geslaagd zijn in het halen van alle ambities.