Co-creatie Dilemma's Dwarsdoorsnede

AM Landskab Zandlopermodel voor  succesvolle co-creatie

Het AM Landskab Zandlopermodel bevat 3 stappen, die je moet zetten bij elk ruimtelijk co-creatie project, groot of klein, visie of uitvoering, dat maakt geen verschil.

Je begint met een ‘brede’ stap om kansen en knelpunten in beeld te brengen, daarna ga je ‘smal’ om het te vertalen in een product en vervolgens ga je weer ‘breed’ om het resultaat te testen en het resultaat te vieren. Het model heeft veel gelijkenissen met Design Thinking (ontwikkeld in 1969). Er is geen oordeel, geen vooringenomen concept; je gaat al ontwerpend onderzoeken wat de beste uitkomst wordt van het oplossen van een opgave.

Elke stap is even belangrijk voor een kwalitatief hoogwaardig, werkbaar en breed gedragen product. Talrijke projecten hebben aangetoond dat investeren aan de voorkant tot winst in tijd en geld aan de achterkant leidt!

Alle projecten van AM Landskab worden volgens het Zandlopermodel uitgevoerd. Anne-Mette Andersen geeft bovendien masterclasses in co-creatie en samenwerking, waarbij de deelnemers het Zandlopermodel leren toepassen op hun specifieke situatie en het succes van de 3 stappen in praktijkprojecten ervaren.

 

Ontvang hier het E-book en onze inspiratie nieuwsflash! 

 AM Landskab Zandlopermodel Co-creatie 3 stappen Onderschrift

het ontwerp