‘Samen’ stadsmaken en de gebruikers betrekken in de herinrichting van de buitenruimte zonder dat het extra tijd kost. Daarvoor moet je bij AM Landskab zijn. Anne-Mette van Lieshout Andersen: ‘De openbare ruimte is van iedereen, maar als je niet uitkijkt is het van niemand. Ik schets de mogelijkheden, letterlijk en figuurlijk, totdat iedereen daar een kans in ziet. Waar een discussie vaak in tegenstellingen uitmondt, kan het verbeelden van mogelijke oplossingen als een overbrugging werken; ruimtelijk ontwerp als bindmiddel.’

cocreatie place making ruimtelijke ordening