projectmanager ruimtelijke ontwikkeling stedenbouw co-creatie ADVISEUR INITIATIEVEN

Anne-Mette van Lieshout-Andersen adviseert, als ervaringsdeskundig, hoe je bewoners- en ondernemersinitiatieven kan stimuleren, ondersteunen en uitvoeren. AM Landskab hecht daarbij waarde aan twee aspecten. Één, hoe je participatie toegankelijk maakt voor allerlei soorten mensen en twéé, hoe je kan leren van burgerinitiatieven. Iedereen is aan het experimenteren. Het leren van elkaar kan veel tijd, geld en energie besparen, of je nou bewoner, overheid, corporatie of ontwikkelend partij ben.

Leerlijn voor initiatieven gemeente Utrecht

In de gemeente Utrecht heeft Anne-Mette van Lieshout-Andersen actief meegewerkt aan het tot stand komen van de Agenda voor Initiatief die nu het beleid vormt van de gemeente. Als vervolg hierop heeft ze meegewerkt aan het organiseren van de Leerlijn van initiatieven. Binnen zes maanden zijn initiatiefnemer en betrokken ambtenaar van 24 bewonersinitiatieven twee keer bezocht door een ‘onderzoeks-duo’ van een andere ambtenaar en een andere initiatiefnemer. In totaal zijn er meer dan 100 mensen bij het leertraject betrokken zowel ‘binnen’ als ‘buiten’ de organisatie.
Leerlijn Initiatieven Participatie Gemeente Agile werken LEAN Serious GameKick-off met voorbereiding van ‘het goede gesprek’

Dialoogspel

Leerlijn Initiatieven Participatie Gemeente Agile werken Serious Game Het dialoogspel

De insteek was het ‘goede gesprek’ voeren op locatie over de samenwerking met de gemeente en de leerpunten hierin. Anne-Mette van Lieshout-Andersen heeft met de gemeente een ‘dialoogspel’ ontwikkelt voor de kick-offs. Het dialoogspel is gebaseerd op de ‘zes neurologische niveaus’, bedacht door de Britse bioloog Gregory Bateson, waarop we bewust of onbewust leven. Het dialoogspel vormde de leidraad voor het gesprek op locatie en voor de verslagen, die van alle gesprekken zijn gemaakt.

Anne-Mette van Lieshout-Andersen heeft deel genomen aan de ‘analyse-groep’, die de rode draden uit de 48 verslagen hebben gehaald en op basis daarvan dilemma’s een aanbevelingen hebben geformuleerd.

Dilemma’s en aanbevelingen

De dilemma’s en aanbevelingen hebben input gegeven voor een Serious Game en voor sketches over praktijkcases genoemd ‘Acteren via B’. Beiden kregen tijdens de grote slotbijeenkomst een try-out. De dilemma’s en aanbevelingen kregen in workshops een verdiepingsslag en er werd in andere workshops gewerkt aan een ‘handleiding voor ambtenaren bij initiatieven’. Die zal uiteindelijk vorm krijgen als een ‘i-deal’, daarmee wordt een ‘initiatieven-deal’ bedoelt. Daarnaast werden ook de bevindingen van een ander leertraject ingebracht, de zogenaamde ‘drie -hoeks- werkvorm’ bestaand uit initiatiefnemer, ambtenaar en raadslid.
democratic-challenge-verandermanagement-leerlijn-initiatieven-participatie-agile-werken-serious-game

De zes leer- en doepunten

De gemeente Utrecht heeft een verslag gemaakt van de opbrengsten van het leertraject, de conclusies en de aanbevelingen en heeft zes punten geformuleerd waarmee ze nu verder gaat binnen de organisatie. Het verslag is op te vragen via het contactformulier van AM Landskab. Om alvast het overzicht in één oogopslag te verkrijgen heeft AM Landskab de zes leer- en doepunten, waar de gemeente Utrecht nu verder mee gaat, in onderstaand schema verbeeld.

Zou uw organisatie een vergelijkbaar leertraject willen opzetten? Neem contact met ons op voor ondersteuning hierin.
Bewonersinitiatieven-Participatie-Agile-werken-Omgevingswet-1.jpg

‘De Regel en de Rek’

Anne-Mette van Lieshout-Andersen werkt graag als bruggenbouwer tussen verschillende werelden. Bijvoorbeeld tussen de systeemwereld van de overheid, woningbouwcorporatie of ontwikkelbedrijf en de leefwereld van mensen. Bij bottom-up initiatieven ontstaat er regelmatig wrijving tussen veiligheid, verantwoordelijkheid en uitgestippelde doelen enerzijds en enthousiasme, flow en creativiteit anderzijds. De aspecten zijn echter wél te verbinden. AM Landskab dringt snel tot de kern door en kijkt wat er allemaal wél overeenkomt en wél kan. Het bureau houdt zich te allen tijde aan wetgeving en regels, maar pleit ervoor om telkens weer de rek in de regels op te zoeken. Zie het interview met Anne-Mette van Lieshout-Andersen tijdens de zomerborrel ‘Ruim Baan voor Initiatief’.

Omgevingswet Omgevingsvisie Leerlijn Initiatieven gemeente Participatie Uitsnede van ‘Routeplanner’ Agenda voor Initiatief