AM Landskab Zandlopermodel Cocreatie Participatie Dwarsdoorsnede Dialoog

AM Landskab Zandlopermodel voor participatie en samenwerking

Het AM Landskab Zandlopermodel bevat 3 stappen, die je moet zetten bij elk ruimtelijk co-creatie project, groot of klein, visie of uitvoering, dat maakt geen verschil.

Je begint met een ‘brede’ stap om kansen en knelpunten in beeld te brengen, daarna ga je ‘smal’ om het te vertalen in een product en vervolgens ga je weer ‘breed’ om het resultaat te testen en het resultaat te vieren. Het model heeft veel gelijkenissen met Design Thinking. Er is geen oordeel, geen vooringenomen concept; je gaat al ontwerpend onderzoeken wat de beste uitkomst wordt van het oplossen van een opgave.

Elke stap is even belangrijk voor een kwalitatief hoogwaardig, werkbaar en breed gedragen product. Talrijke projecten hebben aangetoond dat investeren aan de voorkant tot winst in tijd en geld aan de achterkant leidt!

Alle teamleden van AM Landskab werken met het Zandlopermodel. Anne-Mette Andersen geeft bovendien masterclasses in co-creatie en samenwerking, waarbij de deelnemers het Zandlopermodel leren toepassen op hun specifieke situatie en het succes van Design Thinking (ontwikkeld in 1969) in praktijkprojecten ervaren.

 

Ontvang hier het e-book en onze inspiratie nieuwsflash! 

  Onderschrift

het ontwerp