Inclusieve binnentuin Abrona

Voor Cultuurcampus Vleuterweide in Vleuten heeft AM Landskab een gemeenschappelijke, inclusieve binnentuin ontworpen. We noemen hem ‘inclusief’ omdat wij in co-creatie mét en de tuin vóór alle soorten mensen hebben ontworpen: volwassenen met een verstandelijke beperking van Mooi van Abrona, kinderen van een sport BSO, bezoekers van de lokale bibliotheek, medewerkers van alle inzittende organisaties, hieronder sociaal buurtverbinder Welzaam en de bewoners die boven de Cultuurcampus wonen.

Oorspronkelijk ontwerp van de binnentuin
Binnentuin na herinrichting

 

“Het lijkt hier wel een luchtplaats van een gevangenis!” Dat was de eerste uitspraak van de initiatiefnemers van Mooi van Abrona bij de omschrijving van de binnentuin van de Cultuurcampus, waar ze veel gebruik van maakte. Er was nooit een budget gereserveerd om een echte verblijfstuin van te maken. Bovendien wordt de tuin met andere huurders in de Cultuurcampus formeel gedeeld en hebben veel bewoners er uitzicht op, maar zij maakten op dat moment geen van allen gebruik van de tuin. Er was naast het opknappen ook een wens om verbinding tussen alle partijen te maken. Hoe moest dit allemaal aangepakt worden?
De sleutel werd communicatie op maat en de ‘kracht van verbeelding’. In samenwerking met Mooi van Abrona zijn uitnodigende flyers gemaakt en individuele gesprekken gevoerd met de pandgebruikers en de eerste potentiële subsidieverstrekkers. Daarna heeft AM Landskab gezamenlijke ontwerp workshops met representanten van alle partijen georganiseerd. Door goed te luisteren naar de behoeftes en toekomstdromen kon er een overkoepelend gezamenlijk thema geformuleerd worden; ‘Groene, kleurrijke ontmoetingsplek’ . In de lijn hiervan hebben we beeldende inspiratie voor verschillende aspecten gegeven: biodiversiteit stimuleren, vogels voeden, speels & hergebruik, winterbeeld, eetbaar groen, zitten en grens. Stap voor stap kwam het ontwerp tot stand.

In het ontwerp is een grote zitplek met pergola opgenomen. De tafel is extra hoog zodat er rolstoelen onder geschoven kunnen worden en er kan ook staand gewerkt kan worden aan activiteiten van Abrona en de bibliotheek hun voorleesmiddagen hier kunnen houden. Aan één kant zijn banken met extra hoge rugleuning voor meer comfort aan de andere kant kunnen er losse stoelen bij geschoven worden als er met alle gebruikers gegeten gaat worden.  Voor Abrona en de BSO is eetbaar groen geplant: fruitbomen, aardbeien en kruiden. Aan muren en pergola zijn druiven en een mix van bloeiende en groenblijvende klimplanten. De BSO kreeg met verf aangebrachte sport- en spelmogelijkheden die ook door Abrona gebruikt kunnen worden en groenbakken op wielen zorgen voor een flexibele scheiding tussen beiden wanneer dat nodig is.

Binnentuin Inclusief NatuurinclusiefMindervalide vriendelijk meubilair
Een stoofperenboom zorgt voor fruit vanaf dag 1

Uiteindelijk heeft het ontwerp volgens de gedachten van een gemeenschappelijke, inclusie groene binnentuin de doorslag gegeven voor de totale financiering. Om de prijs laag te houden heeft AM Landskab Mooi van Abrona gestimuleerd om zelf een deel van de uitwerking te doen, tweedehands spullen in te kopen en verwijderde spullen (zoals een hekwerk) te verkopen.
Inclusief vergroenen eetbaar groen circulair

Voor ons een rijke ervaring om met mensen met een verstandelijke beperking te ontwerpen. Samen met de bezielde begeleiders hebben we vragen gesteld en inspiratie gegeven op een manier waardoor juist deze gebruikers een groot aandeel hebben gehad in de inrichting. Uiteindelijk is de scheiding tussen het terrein van Abrona, Welzaam en bibliotheek en dat van de BSO letterlijk en figuurlijk geslecht en onderschrijft iedereen het slogan van Mooi van Abrona ‘Groen samen doen!’