Jongerenplek in LRCentrum

Ontwerp Jongerenplek LeidscheRijnCentrum Jongerenparticipatie
Binnen een paar maanden tijd is er middels een intensief co-creatie traject, onder leiding van AM Landskab, een tijdelijke jongerenplek in Leidsche Rijn Centrum ontworpen door en voor jongeren van 12 – 18 jaar. Inmiddels is de jongerenplek gereed en te vinden op het onbebouwde terrein tussen Pathé CineMec Utrecht en de Centrumboulevard. Het openingsfeest werd ook door jongeren georganiseerd, onder leiding van teamlid Barbara del Court-König van AM Landskab.

 

The making of Teen Spot

Bekijk het filmpje en ontdek hoe constructief de jongeren bezig zijn geweest met gebruik, inrichting, draagvlak en mede financiering van hun eigen plek!
Jongerenplek Teenspot Jongerenparticipatie Tijdelijkterrein

Impressie van het ontwerp

De jeugd kwam er samen uit en hun wensen werden direct vertaald

Jeugd is wispelturig

De doelgroep 12 – 18 jaar staat bekend als één van de meest uitdagende doelgroepen om te betrekken in de stedelijke ontwikkeling. Het is een wispelturige groep, ze ‘hoppen’ van het een naar het ander, willen snel resultaat zien, ‘een half jaar’ is voor hun al heel lang. Het is niet voldoende om een aantal individuen te binden aan een project (want die kunnen zo weer weg zijn) je moet je richten op bepaalde doelgroepen en de daarbij horende ‘achtervang’. De achtervang kan een school, organisatie, club, bedrijf of formeel netwerk zijn.
Jongerenplek Teenspot Jongerenparticipatie JongerenworkshopOp weg naar het terrein waar de Jongerenplek komt

Diversiteit

Jongerenparticipatie Co-creatie Skatebaan Skateontwerp LRCentrum
Voor de ontwerpworkshop met de skaters werd een ervaren skater/skateparkontwerper ingeschakeld.
AM Landskab heeft bewust een diversiteit aan doelgroepen tussen 12-18 jaar opgezocht en ideeën- en ontwerpworkshops met ze georganiseerd. Bijvoorbeeld is er met een groep jongens uit de moskee les een ontwerpavond georganiseerd met jeugdleden van schaakclub Magnus LR en is er een ontwerpworkshop geweest in Skatepark Utrecht. Er zijn in totaal ruim 100 uiteenlopende jongeren actief betrokken bij de invulling van het terrein. Daarbij komen via hun achterban en de reacties via een digitale enquête, nog eens 100 jongeren bij.
Alle ideeën zijn bij elkaar gebracht en verwerkt in een plan door leerlingen van het Leidsche Rijn College tijdens een 5-wekelijkese talentenprogramma. In verband hiermee hebben ze een enquête gemaakt en zijn ze op bezoek geweest bij leerlingen van een andere middelbare school om hun ideeën te bespreken.

Doel

Het doel van het traject is, om bij de jongeren nu alvast aan het gevoel van eigenaarschap voor de jongerenplek te werken. Cruciaal voor het gebruik straks. De presentatie aan ouders, familie, de gemeente en raadsleden werd daarom door de leerlingen van LRCollege gegeven, bijgestaan door AM Landskab, in Pathé CineMec Utrecht op het Berlijnplein. Wat een fantastisch resultaat heeft de jeugd in Leidsche Rijn Centrum neergezet!
Jongerenplek Teenspot Jongerenparticipatie LRCentrum PathéCineMec
De jeugd deed het fantastisch op de sprekersstoel!

 

 Streetdance tijdens het openingsfeest
 Streetsportsveld met regenboogvlaggen als inclusie statement

 De skatebaan naar eigen ontwerp van de skaters
 De jeugd pleitte voor groene stroom om hun mobieltjes op te laden

 

Jongerenparticipatie is een vak apart binnen ‘participatie in projecten voor de leefomgeving’. In de incompany Masterclass ‘Stop met bewonersavonden!’ leer je hoe je een representatieve groep bereikt en plannen in co-creatie maakt, zonder dat het ellenlange processen met zich mee brengt. Meer info klik hier!