Bloemkoolwijken – New Town wijken

Bloemkoolwijk Ruimtelijke ordening infrastructuur imago New Town groene schakels

Vanuit de stelling ‘voorkomen is beter dan genezen’ pleit AM Landskab voor het aanpakken van de jaren ’70 wijken nu zij (nog) in redelijke staat verkeren. Ongeveer 25 % van de Nederlandse woningvoorraad bevindt zich in de jaren ’70 wijken. De openbare ruimte is 25-40 jaar oud en staat voor een grootschalige vernieuwingsslag, maar gemeenten moeten bezuinigen. Toch is het zaak om NU het dreigende probleem van verpaupering aan te pakken. Uit ervaring met Krachtwijken weet Anne-Mette van Lieshout Andersen, hoe hardnekkig het probleem wordt om wijken in de lift te krijgen als ze al afgezakt zijn.

Imagoverbetering en menselijke kapitaal

In het artikel ‘Hoe wordt de bloemkoolwijk ‘cool’? laten Anne-Mette van Lieshout Andersen en Mascha Visser van Bureau Waardenburg vijf praktijkvoorbeelden van imagoverbetering zien. Het opnieuw interpreteren van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met bewonersinitiatieven kan de sleutel tot succes zijn.
AM Landskab is van mening dat een generieke aanpak in deze tijd en voor deze specifieke wijken géén oplossing biedt en dat bovendien aan beschikbaar menselijke kapitaal, de ‘resource-sterke’ in de wijken, wordt voorbij gegaan. Zie ook Dreamteam beheer.
Bloemkoolwijken-New-Town-wijken2

Denktank SynergieLAB

Om het dreigende jaren-’70 wijken-probleem aan te pakken heeft Anne-Mette van Lieshout Andersen in november 2011 de denktank ‘SynergieLAB’ opgericht bestaand uit: Louise Hessel beeldend kunstenaar, BYTR architectenbureau en zijzelf.
SynergieLAB heeft het onderzoeksvoorstel geformuleerd: ‘Van bloemkoolwijk naar Bloemcoolwijk – zoektocht naar een business model met bewonersmobilisatie voor het vermarkten en vermaken van de jaren ’70 wijken’.

Bloemkoolwijken in de lift krijgen!

Bloemkoolwijken-New-Town-wijken1 Discussie vanuit architectuur, landschap en beeldende kunst

Aandachtspunten: veel woningen te koop
Aandachtspunten: veel woningen te koopPluspunten: groen en water omringen de buurten
Pluspunten: groen en water omringen de buurten
Beeldbepalende buurt-bomen hebben hun leeftijd gehad
Beeldbepalende buurt-bomen moeten wijken

Bewoners geven kleur aan de omgeving
Bewoners geven kleur aan de omgeving