Duurzame upgrade Hooch Boulandt

Duurzaam Gebiedsontwikkeling Breeam Gebied SDG

Voor vastgoedeigenaren en de gebruikers van hun panden hebben we voor het gebied achter Utrecht Centraal ‘Visie duurzame upgrade Hooch Boulandt’ uitgewerkt. Op basis van Breeam NL Gebied, de uniciteit van de plek en de lokale kracht zijn er 5 ‘bouwstenen’, 5 thema’s, gekozen die van belang zijn voor het slagen van een duurzame upgrade van dit specifieke gebied. De kansen voor duurzaamheid zijn met velen stakeholders in beeld gebracht voor zowel ‘laaghangend fruit’ als de lange termijn. Er is een doorkijk gegeven naar budgetten en ‘eigenaarschap’ om te komen tot realisatie van de verschillende onderdelen.

Volop potentie voor een duurzame upgrade

Hooch Boulandt – Moreelse Park is een gebied in een transitie met heel veel potentie.
De wijk ligt prominent aan de prachtige Catharijnesingel. Sinds kort ligt de wijk tussen twee treinstations. Arthur van Schendelstraat 500 is nu gevuld met een bijzondere clustering van bedrijven op het gebied van duurzaamheid, sociaal ondernemerschap, gezondheid en bedrijven met ‘smart’ oplossingen. Vergelijkbare bedrijven zitten ook in veel andere panden.
Catherijnesingel Duurzame upgrade Hooch Boulandt
Catherijnesingel ten hoogte van Hooch Boulandt

Groene koplopers in Hooch Boulandt

Tuinen van Moreelse+Groen woon-werk
Parallel aan ons opdracht liep ‘Tuinen van Moreelse’ – we gingen hiermee een samenwerking aan
Deze bijzondere clustering biedt volop mogelijkheden voor de gevestigde bedrijven en de pandeigenaren om de samenwerking actief op te zoeken om zich te gaan profileren als ‘groene koplopers’. De mix van wonen en werken die hier al jaren bestaat, is een cadeautje. Dat is een combinatie die in nagenoeg alle nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten wordt nagestreefd. We hebben onderzocht of Hooch Boulandt niet voor grote sociale opgaven staat, waardoor er hier heel gericht ingezet kan worden op het verduurzamen van de buitenruimte en de gebouwen zelf.

De 5 gekozen bouwstenen

Bouwstenen-Gezonde-Toekomstbestendige-Gebiedsontwikkeling
De 5 gekozen duurzaamheidsbouwstenen: Energie, Mobiliteit, Water & groen, Lokale omgevingskwaliteit en Gebiedsmanagement

Groen wonen en werken in de ‘luwte van de binnenstad’

Mede door de komst van de Moreelse brug, zal de interpretatie van de ‘binnenstad’ zich gaan uitbreiden tot een veel groter gebied dan de historische stad binnen de singels. Het gebied Hooch Boulandt zal zich veel meer gaan verweven met het stationsgebied. Des te belangrijker is het om nu positie in te nemen als een eigen gebied met een eigen duurzaamheidsvisie. De leefomgeving kan opgewaardeerd worden naar een kwaliteit en uitstraling die past bij deze plek; een groen woon-werkgebied ‘in de luwte van de binnenstad’.

In de openbare ruimte heeft fietsen als woon-werk verkeer extra aandacht gekregen, maar ook wandelen in het groen om mensen enerzijds te stimuleren om de mobiliteit trein + lopen te benutten en anderzijds om lunchwandelingen of ‘walking meetings’ te stimuleren. Het doel is tweeledig; de gezondheid door bewegen te bevorderen én de druk van fietsers in de binnenstad te laten afnemen. Ons onderzoek naar de ondergrondse parkeergarages bleek een eyeopener te zijn. De garages zijn niet bezet. Door stap voor stap te organiseren dat dit wél gebeurt komt er – bovenop het laaghangend fruit, dat onderaan is verbeeld – veel ruimte vrij voor klimaatadaptie, een natuur inclusieve inrichting én een grote kwaliteitsslag in de leefomgeving.

Nieuwe binnenstad Utrecht
De ‘Binnenstad +’ van Utrecht: de historische kern, het Stationsgebied en Rotsoord

Fietsers uit de binnenstad – wandelers erin!


Groene fietsroutes naar de binnenstad en ‘rondje singel’ ontsluiten de fietsvrije historische kern
Voor ‘mobiliteit’ en ‘lokale omgevingskwaliteit’ hebben we het niveau van de hele binnenstad Utrecht bekeken en het voorstel hiernaast uitgewerkt; het aanzetten van groene fietsroutes tussen de binnenstad en zijn omgeving, het realiseren van (meer) overstappunten ‘fiets-wandel’ met fietsenstallingen én een fietsvrije historische kern creëren.

Laaghangend fruit

Binnen de 5 bouwstenen is gekeken waar momenteel budgetten en energie vanuit de stakeholders zitten. De ambities voor maar liefst 4 van de bouwstenen: mobiliteit, water & groen, lokale omgevingskwaliteit en gebiedsmanagement bleken in combinatie goed te realiseren. Opknappen van de openbare ruimte, op een klimaat adaptieve en natuur inclusieve manier, samen met het upgraden van de entrees van de panden kunnen hand-in-hand gaan met het aanleggen van uitnodigende fiets- en wandelroutes. Het laaghangend fruit hieronder verbeeld.  Daarnaast hebben we het gebiedsmanagement opgestart, gezorgd dat er een bestuur hiervoor werd gevormd  en de eerste elektrische deelauto’s zijn gerealiseerd tijdens het project.

Kans toekomst binnenstad Utrecht fietsen-lopen
Kans toekomst binnenstad Utrecht fietsen-lopen

Een natuurinclusieve onderbeplanting geeft de straat een hele andere uitstraling.

Arthus van Schendelstraat Natuurinclusief maken
Toekomstbestendig Klimaatadaptief Natuurinclusief

Het effect door drie parkeerplekken vergroenen en klimplanten bij de entree te planten.

Tuin VvE Maanschild natuurinclusief maken
Natuurinclusieve tuin VvE Maanschild

De VvE’s worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun tuinen natuurinclusief in te richten.