Omgevingswet 2021

Omgevingsvisie Omgevingswet leefomgeving integraal werken VNG RWS

Gemeentes staan voor een grote uitdaging met het invoeren van de Omgevingswet in 2021. AM Landskab kan hierin ondersteunen op de manier dat bij júllie gemeente past.
De uitdaging is niet zozeer dat er misschien wel 64 sectorale wetten in één moeten worden gevat en ook niet eens de ambitie van een grootschalige digitaliseringsslag, dat is een kwestie van noeste arbeid. De uitdaging zit hem in, wanneer je de betekenis van een’ integrale en gezamenlijk gemaakte Omgevingsvisie’ echt serieus neemt. Volg onze blogs voor nieuws en inspiratie.

AANBOD: Ondersteuning Omgevingswet/ Omgevingsvisie

AM Landskab biedt verschillende ‘out-of-the-box’ werksessies voor gemeentes, provincies, waterschappen en GGD’s aan. De werksessies worden op locatie gegeven met een uitstapje ‘naar buiten’. Zowel resultaten in eigen projecten als wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer een medewerker uit de dagelijkse omgeving en werkwijze wordt gehaald, er automatisch andere denkpatronen ontstaan.

We nemen uitgangspunt in praktijkcasussen en we geven concrete handvatten voor een nieuwe aanpak. We maken in de werksessies gebruik van ‘communiceren met beelden’, ‘vrij associëren’ en ‘De 6 denkhoeden van Edward de Bono’. Door deze tools in te zetten kan in korte tijd veel resultaat geboekt worden.

Meer uitleg nodig? Bel of mail voor een toelichting.

• Werkateliers RAADSLEDEN ‘Samen Stad Maken – de rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet’
Doelgroep: alle raadsleden die meer willen leren over werken in de geest van de Omgevingswet.

• Werkatelier GGD ‘Het Vertaal Atelier’ – hoe vertalen we het ‘goud’ van de GGD in ruimtelijke plannen?
Doelgroep: alle medewerkers binnen de GGD die willen weten, hoe de GGD het beste uit de Omgevingswet haalt en de wensen van de GGD in een Omgevingsvisie laten landen.

• MASTERCLASS BREDE DOELGEROEP ‘Stop met bewonersavonden! Maar wat dan wél?!’
Doelgroep: bestuurders, beleidsmedewerkers, project- en procesmanagers ruimtelijk én maatschappelijk domein, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, ruimtelijke adviesbureaus.

Omgevingswet – tijd, energie en geld besparen

 

Integraal en gezamenlijk, flexibiliteit en maatwerk

 

Hoe organiseer je een goede, gelijkwaardige samenwerking intern tussen verschillende domeinen? Welke externe belangenpartijen betrek je en wanneer? Of misschien wel het allerbelangrijkste; hoe bereik je een brede uitsnede van je inwoners? Daarbij komt de uitdaging hoe je ervoor zorgt dat er flexibiliteit en maatwerk ingebouwd wordt in de Omgevingsvisie, zodat jouw gemeentelijke Omgevingsvisie kan inspelen op kansrijke, toekomstige en dus nog onbekende, ontwikkelingen. AM Landskab kan gemeentes hierin ondersteunen.

Omgevingswet Omgevingsvisie Lokaal kracht Burgerparticipatie Bewonersinitiatief, event op tijdelijk terrein

Deense equivalent en Regel en Rek

Omgevingswet Omgevingsvisie Integraal Inclusie Dagbesteding Openbare ruimte Dagbesteding werkt mee aan Placemakingsproject
Ons team helpt jullie met tijd besparen, intern de goede dialoog voeren en het benutten van lokale kracht. Dat doen we op basis van enerzijds de ervaring van Anne-Mette van Lieshout-Andersen met het Deense equivalent, ‘het gemeenteplan’ en anderzijds onze brede repertoire aan opdrachten voor Nederlandse gemeentes. Voor iedere gemeente zal de kennis van De Regel en de Rek, waarmee wij als Adviseur initiatieven heeft gewerkt, van toepassing zijn.
AM Landskab werkt momenteel met ondernemers en bewoners van Rijnenburg om hun eigen Omgevingsvisie voor de laatste onbebouwde polders van de gemeente Utrecht geleidelijk vorm te geven.

E-book – breed, efficiënt en leuk met hét AM Landskab Zandlopermodel

Omgevingswet Omgevingsvisie Cursus Integraal Participatie LEAN
Zie ook onze gratis E-book : ‘Samenwerking en participatie – breed, efficiënt en leuk met hét AM Landskab Zandlopermodel’. Het AM Landskab Zandlopermodel is ontwikkelt op basis van talrijke participatie- en samenwerkingsprojecten voor uiteenlopende gemeentes. Met het volgen van dit model is succes verzekerd. We bieden het Zandlopermodel aan het ter inspiratie en houvast voor het proces van gemeentelijke producten, dus ook voor het maken van een succesrijke Omgevingsvisie.