AM Landskab maakt ontwikkelingsstrategieën voor ruimtelijke opgaven. Karakteristiek voor het bureau is, dat naast het ruimtelijke Progamma van Eisen ook het aspect Maatschappelijke Meerwaarde meegewogen wordt. De rol van Anne-Mette Andersen in het projectmanagement is vaak die van ’middle-up-down’: ’ik verbind de trajecten van ontwikkelaar, overheid of bedrijf met ideeën van bewoners, ondernemers en medewerkers. Ik stimuleer onconventionele coalities en het slim benutten van beschikbare budgetten. Vaak laat ik mij hierbij inspireren door de aanpak in Scandinavische landen.

placemaker ruimtelijke ordening ontwikkelingsstrategie projectontwikkelaar