Strategisch advies co-creatie en communicatie City Nieuwegein

Strategisch Advies Cocreatie Gebidsontwikkeling City Nieuwegein
In het stadscentrum van de gemeente Nieuwegein is een grootschalige gebiedsontwikkeling op gang gezet. AM Landskab werd erbij gehaald, toen raad en college besloten dat de bouw van ca. 2000 woningen, verleggen van trambaan en bouwen van een nieuw, modern busstation ‘in co-creatie’ uitgevoerd moest worden. Precies zoals de Omgevingswet het voorschrijft ‘plannen maken met de samenleving’. Maar hoe doe je dat?

>>>> CITY NIEUWEGEIN WON OVERTUIGEND DE PUBLIEKSPRIJS SKG AWARD 2022! <<<<

(Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling) Na 3 jaar lang het gezicht en de trekker te zijn geweest van de co-creatie in wat de ‘meest duurzame binnenstad van Nederland’ moet worden, is dat erg leuk om te horen. Vooral omdat de bewoners niet bepaald enthousiast waren bij aanvang van het project.  Lees hier meer.

Strategisch advies in co-creatie gemaakt

Strategisch Advies Cocreatie en Communicatie Gebiedsontwikkeling CityHet Strategisch advies is geschreven i.s.m. een steekproef aan stakeholders.

De gemeente wilde graag een strategisch advies voor co-creatie en communicatie tijdens het hele gebiedsontwikkelingsproces voor City Nieuwegein. Anne-Mette Andersen besloot om dat advies als bureau niet zelf op te stellen, maar IN co-creatie.
‘Practise what you preach’.

Doel was om tot een realistisch advies te komen, waar uiteenlopende stakeholders achter stonden en eigenaarschap voor gingen voelen. Het advies werd gemaakt met projectontwikkelaars, direct omwonenden, belangenorganisaties, ondernemers, vastgoedeigenaren, wijkraden én de interne organisatie.

Om voor City tot een strategisch advies op maat te komen, heeft Anne-Mette Andersen samen met de organisatie, het AM Landskab Zandlopermodel voor samenwerking en participatie toegepast. Er werden onder andere ongebruikelijke combinaties van betrokken partijen en stakeholders bij elkaar gezet om de dilemma’s meteen op tafel te krijgen en wederzijds begrip te kweken.

Wat wél en wat níet vastleggen?

Er kwamen bijzondere inzichten naar voren. Bijvoorbeeld over de eerdere participatietrajecten. Zowel inhoud als beleving van eerdere participatietrajecten zijn verweven in het strategisch advies. Ook de dilemma’s die bij ‘uitnodigingsplanologie’ horen zijn onderzocht.

‘Uitnodigingsplanologie’ is nog oefenen in Nederland, zo ook in Nieuwegein. In nauwe samenwerking met de organisatie werd op basis van de ‘pijnpunten’ van zowel projectontwikkelaars als omwonenden een mooi evenwicht gevonden in wat je wél en wat je niet vastlegt.

Het advies is heel concreet en werkbaar geworden met achter elk onderdeel korte adviezen én een praktische tip voor het implementeren. Alle adviezen en tips in het Strategisch advies co-creatie en communicatie City’ is door de organisatie uitgezet in concrete acties, nadat het advies werd vastgesteld door de gemeenteraad en het college van B& W.

Bij navraag is gebleken, dat iedereen nog heel tevreden is met het advies en het proces dat daardoor nu loopt.
Anne-Mette Andersen blijft voorlopig adviseur voor het co-creatie proces en start nu ook, met haar bureau het ontwerp van de openbare ruimte.
Daarbij zal tot de juiste ontwerp gekomen worden, middels ‘ontwerpend onderzoek’ in co-creatie.

Advies

Ook advies voor een soepel participatie proces?

Of je nou gemeente of projectontwikkelaar bent, bel ons gerust, dan kijken we of we jullie daarin kunnen ondersteunen!

Strategisch Advies Projectontwikkelaars Cocreatie Gebiedsontwikkeling City
Bundel kracht en geld en voorkom dubbel werk!