Verbeteren vestigingsklimaat in dorpskern

Samen Meern Werkt placemaking ruimtelijke ordening projectmanagement projectontwikkelaar infrastructuur
Hoe kom je tot een gemeenschappelijke, frisse identiteit in een gebied dat in een negatieve spiraal terecht is gekomen? Hoe zorg je dat verschillende gemeentebudgetten efficiënt ingezet worden? Hoe organiseer je bewonersinbreng voor reeds lopende ontwikkelingen, zodat er een meerwaarde wordt gecreëerd? AM Landskab ging de uitdaging aan in De Meern in De Leidsche Rijn.

Meerwaarde – SamenMeernWerkt

De oude kern moest opnieuw beginnen, nadat de plannen voor een nieuw, verbindend centrum met winkels en horeca definitief gesneuveld waren. Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ging AM Landskab in samenwerking met Danielle Niederer PR & Communicatie aan de slag om verschillende ondernemers in De Meern op te sporen en te verbinden, om samen de eigen karakteristieke kenmerken te ontdekken en uit te buiten. Een eigen logo dat verwijst naar het begin van een nieuw elan is één van de velen uitkomsten van het project.

Logoontwerp: Sybo de Geus, 100kilo
Logoontwerp: Sybo de Geus, 100kilo

 


De landschappelijk kenmerken uitbuiten voor de identiteit van het ondernemersgebied

Openbare ruimte ontwerp als middel

AM Landskab greep de opgave aan om ‘ontwerp’, in de breedste zin van het woord, als middel in te zetten. Ontwerp als middel om ondernemers aan elkaar te binden, als middel om de gezamenlijk identiteit van De Meern te ontdekken en als middel voor positieve exposure. In korte tijd is er heel veel bereikt. Er zijn ontwerpen ingediend bij de gemeente voor de oevers van de Leidse Rijn, voor inrichting en gebruik van een braakliggend terrein, genaamd Minimapark, er is middels crowdfunding een Vogelhuisboom gerealiseerd, er is een De Meern logo ontworpen, een website in oprichting en een eigen dorpsfeest, Ratjetoe, in het leven geroepen. Daarnaast heeft AM Landskab in opdracht van de winkeliersvereniging en in samenwerking met de winkeliers en de omwonenden een enorm kwaliteitsslag in het herinrichtingsplan van de buitenruimte van het huidige winkelcentrum Mereveldplein teweeg gebracht. Na afronding van het project is Samen- MeernWerkt uitgegroeid tot een zelfstandige vereniging van actieve ondernemers.

 

Guerilla-acties door ondernemers

AM Landskab en Danielle Niederer gingen allereerst op zoek naar potentiële ambassadeurs voor SamenMeern- Werkt. Samen met deze ondernemers, zijn er verschillende guerilla-acties uitgevoerd vanuit een bepaalde visie en met oog op positieve PR. Er zijn 30 vogelhuisjes opgehangen langs de Leidse Rijn, om enerzijds het centrumstukje van De Meern aan te zetten en anderzijds de potentie van groen en water in De Meern te benadrukken. Er is een enorm vraagteken geplaatst op het grootste braakliggende terrein in het centrum om de discussie over tijdelijk gebruik en inrichting aan te wakkeren.

Guerilla actie; 30 vogelhuisjes ophangen om het centrumdeel aan te duiden
Guerilla actie; 30 vogelhuisjes ophangen om het centrumdeel aan te duiden

Hands-on bijeenkomsten

tijdelijke terreinen natuurvriendelijke oevers watertuinen co-creatie leidsche rijn de meern
Ideeën meteen concreet maken in de werksessie over de lege terreinen
Hoe krijg je ondernemers, die er eigenlijk geen zin meer in hebben, zo ver dat ze opnieuw gaan nadenken over een beter vestigingsklimaat? In De Meern was het antwoord; door actie en zichtbaar resultaat. Het niet laten bij brainstormen en discussies, maar meteen in de eerste bijeenkomst actief aan de slag te gaan met een realistische invulling van de lege plekken, met het concept van een De Meern logo, met het invullen van de lokale activiteitenkalender en mogelijke kansrijke toevoegingen. Voor elk thema werd een kleine actiegroep in het leven geroepen.
We hebben daarnaast ‘werkborrels’ georganiseerd waarbij op een sprankelende manier verder gewerkt werd aan de gezamenlijke identiteit en de karakteristieke kenmerken van De Meern. De ondernemers hebben elkaar leren kennen door samen aan een project te werken. Tijdens de werkborrels werd onder andere een logo uitgewerkt, is de kiem van een eigen website gelegd en is het idee voor een Meerns feestje, Ratjetoe, ontstaan.

Werkborrels

Leuk en sprankelend maken met elkaar!
Leuk en sprankelend maken met elkaar!

Ratjetoe – van braakliggend tot evenementen terrein

Ratjetoe - meteen al een succes Foto ©Rob Hermanns Photography
Ratjetoe – meteen al een succes Foto ©Rob Hermanns Photography
AM Landskab heeft de mogelijkheden aangedragen voor het grote braakliggende terrein in het centrum, voor iedereen een ‘doorn in het oog’. Waarom niet een deel ervan als tijdelijk evenemententerrein beschouwen? Om dit kracht bij te zetten is Ratjetoe, binnen 2 maanden georganiseerd en heeft op het terrein plaats gevonden. De ‘Meernse markt’ van 17 jaar geleden, met lokale producten, ambacht en specialiteiten is daardoor teruggekeerd. Er zijn lokale optredens, happenings en workshops aan de markt toegevoegd en ook zzp’ers en thuiswerkers zijn gestimuleerd om zich te presenteren. Het lijkt erop dat het feest een blijvertje is, de tweede editie vind september 2015 plaats!