Training Omgevingswet Gebiedsontwikkeling Samenwerken Stakeholders

De rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet: Nu alvast stelling nemen!

Steeds meer raadsleden beseffen dat hun rol écht anders aan het worden is: verbinding zoekend, minder controlerend, meer kaderstellend. Daarbij wordt de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Omgevingswet, wanneer die ingevoerd gaat worden, groter dan voorheen. Uitstel betekent niet afstel en je hebt nu de tijd om ermee te gaan oefenen. Bovendien; veel gemeenten zijn al een eind op weg in ‘anders werken’ en zien dat samenwerking met ‘buiten’ en ‘integraal werken’ nu meer dan ooit nodig is. Welke stelling neemt de gemeenteraad daarin en wat is hun rol, nu en straks?

 

Werkateliers

AM Landskab biedt werkateliers aan voor gemeenteraden die zich willen voorbereiden op de nieuwe rol van raadsleden in de Omgevingswet. We gaan in dynamische werkateliers samen onderzoeken wat dat voor jóuw raad betekent. We bieden inspiratie van gemeenteraadsleden over het hele land, die met vallen en opstaan met Samen Stad Maken hebben geoefend en we gaan direct aan de slag met jullie situatie.

 

Dit zeggen anderen over het werkatelier

  • Het is ons helder geworden dat we een actieve rol moeten innemen in onze Omgevingsvisie
  • We moeten er alert op zijn, dat onze organisatie intern klaar is voor ‘het nieuwe werken’
  • Het is duidelijk geworden, dat we als raad eerder aan zet moeten en juist de startmomenten niet aan het college moet overlaten
  • Ik heb geleerd dat er een nieuw soort kaarten (dan bestemmingsplankaarten) nodig zijn als criteria voor Omgevingsplannen
  • Veel zinvolle tips om ‘iedereen’ in je gemeente te bereiken

Training Gemeenteraad Omgevingsgericht Werken Draagvlak Omgevingswet Training Gemeenteraad Samenwerken Stakeholders Draagvlak Omgevingswet


Inhoud werkateliers

Werkatelier 1
Omgevingswet NU in jullie gemeente.

Op basis van jullie huidige situatie en werkwijze leggen we de link met ‘werken in de geest van de Omgevingswet’. Werken jullie – ongemerkt – al in de geest van de wet? Wat is de gezamenlijke ambitie van de raad als wwerkwijze in de toekomst?

Werkatelier 2
Omgevingswet STRAKS – hoe pakken jullie de nieuwe rol op? Hierbij worden de uitkomsten van de eerste avond meegenomen als basis voor de rol die past bij júllie gemeenteraad. We kijken naar hoe andere gemeenteraden – met vallen en opstaan – met nieuwe manieren hebben geoefend en trekken hier lering uit voor jullie raad.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van jullie gemeente vinden er voorbereidende gesprek(ken) plaats. Er wordt met eigen praktijkvoorbeelden gewerkt waardoor er direct met Samen Stad Maken binnen jullie gemeente geoefend kan worden.

Meer info vind je hier!

Heb je nog vragen neem dan contact op met Anne-Mette Andersen. Bel: 06 33 74 24 123 of mail: amandersen@amlandskab.nl