Werkatelier Voor Raadsleden AM Landskab

De rol van de gemeenteraad in de Omgevingswet: Samen Stad Maken

Steeds meer raadsleden beseffen dat hun rol écht anders gaat worden: verbinding zoekend, minder controlerend, meer kaderstellend. Daarbij wordt de bestuurlijke afwegingsruimte binnen de Omgevingswet groter dan voorheen.

 

Werkateliers

AM Landskab biedt werkateliers aan voor gemeenteraden die zich willen voorbereiden op de nieuwe rol van raadsleden in de Omgevingswet. We gaan in dynamische werkateliers samen onderzoeken wat dat voor jóuw raad betekent.

 

Dit zeggen anderen over het werkatelier

 

  • Het is ons helder geworden dat we een actieve rol moeten innemen in onze Omgevingsvisie
  • Zinvol dat we met het verschil tussen ‘participatie en co-creatie’ hebben geoefend
  • We moeten er alert op zijn, dat onze organisatie intern klaar is voor ‘het nieuwe werken’
  • Het is duidelijk geworden, dat we als raad eerder aan zet moeten en juist de startmomenten niet aan het college moet overlaten
  • Ik heb geleerd dat er een nieuw soort kaarten (dan bestemmingsplankaarten) nodig zijn als criteria voor Omgevingsplannen
  • We gaan ons er nu als raad op beraden of wij een stappenplan voor participatie gaan uitwerken
  • Veel zinvolle tips om ‘iedereen’ in je gemeente te bereiken

 

Programma

Werkatelier 1: omgevingswet NU in jullie gemeente (op basis van voorbereidingsgesprek)

Werkatelier 2: omgevingswet STRAKS – hoe pakken jullie de nieuwe rol op? (waarbij de uitkomsten van de eerste avond worden meegenomen)

 

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van jullie gemeente vindt er een voorbereidend gesprek plaats. Ook kan er met eigen cases gewerkt worden.

 

Meer info vind je hier!

Heb je nog vragen neem dan contact op met Anne-Mette Andersen. Bel: 06 33 74 24 123 of mail: amandersen@amlandskab.nl